• Dill aus Niedersachsen 16g

  • Majoran 10g

  • Bhut Jolokia, 40 g

  • Curry English - 50 g

  • Curry India - 50 g

  • Curry Madras - 50 g

  • Curry Thai - 50 g

  • Szechuan Pfeffer · echter Zitronen Pfeffer